top of page

Rodo

TSLA - STUFF FGP Fiberglassproducts Sp z.o. o , poniżej użyta nazwa skrócona FGP Sp z.o.o

RODO - POLISH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FGP Sp z.o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: Miętno 17 Nowogard 72-200 lub pisząc na adres e-mail: Info@fgp-stuff.eu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem                      i obsługą umów, jak również utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy, przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes FGP Sp. z o.o., jakim jest utrzymanie relacji biznesowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) lub do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru oraz do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

bottom of page