top of page

Warunki

CZAS DOSTAWY

Średni czas dostawy wynosi od 10 do 30 dni od otrzymania płatności, jednak                    FGP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu dostawy do maksymalnie 8 tygodni, jeśli to konieczne.

PŁATNOŚĆ

Płatności za zamówienia można dokonać gotówką, przelewem bankowym lub kartą. Wszystkie płatności kartą przetwarzane są przez DOTPAY.pl

ZAKRES GLOBALNY

Przedstawione warunki dotyczą wszelkich umów i zamówień zawartych pomiędzy kupującym a FGP Sp. z o.o.

PRZEDMIOT UMOWY

FGP Sp. z o.o. dostarcza klientowi zamówione towary lub świadczy usługi po ich akceptacji. Jeżeli FGP Sp. z o.o. dopuszcza się uchybienia od umowy jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym klienta. W takim przypadku klient ma możliwość podpisania zmienionej umowę. Jeśli klient nie potwierdzi zmiany, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

ZAWARCIE UMOWY / PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Umowa realizowana jest poprzez przyjęcie zamówienia przez FGP Sp. z o.o.

Klient oświadcza, że składa zamówienie, a następnie otrzymuje e-mailowe potwierdzenie zamówienia / kopię umowy. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w szczególnych usługach FGP Sp. z o.o., np. w przypadku produktów CFK i FRP, a także w przypadkach takich grup produktów jak:

części, które są wytwarzane wg specyfikacji klienta (na specjalne zamówienie) lub które są dopasowane do osobistych potrzeb klienta

części, które są dostarczane w wyniku osobistych deklaracji klienta i które nie występują w standardowej ofercie

Nie ma również możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach gdy:

+towary produkowane są ze standardowych elementów, ale według specyfikacji klienta

+jest to specjalnie zamówienie dla klienta

zamówionych części nie ma w magazynie i są one produkowane na zamówienie

DOSTĘPNOŚĆ TOWARU / USŁUGI

Jeżeli po zawarciu umowy firma FGP Sp. z o.o. stwierdza, że zamówione towary lub usługi nie są już dostępne lub firma nie jest w stanie ich dostarczyć z przyczyn prawnych, wówczas FGP Sp. z o.o. może zaoferować równoważne towary lub usługi o takiej samej jakości lub cenie lub może odstąpić od umowy. FGP Sp. z o.o. w takim wypadku zwróci otrzymaną płatność w całości po odstąpieniu od umowy.

DOSTAWA

W przypadku zniszczenia towaru przy dostawie lub zgubienia przesyłki istnieje ubezpieczenie wartości towaru do 500 euro. Możliwość istnieje na życzenie klienta zwiększenie kwote ubezpieczenia. Dodatkowo płatne ) Dostawa listowna nie jest ubezpieczona i ryzyko istnieje po stronie klienta.

Po otrzymaniu towaru prosimy o niezwłoczne powiadomienie firmy FGP Sp. z o.o., jeśli dostawa jest niekompletna lub przesyłka jest uszkodzona. Widoczne uszkodzenia (w tym uszkodzenia opakowania) należy niezwłocznie zgłosić odpowiedniej firmie wysyłkowej / dostawczej / pocztowej - należy spisać odpowiedni raport przy osobie dostarczającej przesyłkę. Jeśli klient tego nie zrobi, nie jesteśmy w stanie zgłosić sprawy do ubezpieczyciela lub wypłacić kwoty ubezpieczenia od wartości towaru.

Koszty wysyłki nie są podane z góry. Każde zamówienie jest obsługiwane indywidualnie. Po złożeniu zamówienia obliczamy koszty wysyłki na podstawie adresu podanego przez klienta i kontaktujemy się z klientem podając koszty wysyłki - płatność gotówką, przelewem bankowym lub kartą.

Zamówienia wysyłane poza EU , podlegają eksportowi i importowi celnemu. Kupujący jest zobowiązany wykonać import celny w swoim kraju. Wszelkie koszty i obowiązki związane z importem muszą być wykonane przez kupujacego. Konieczne cła i podatki kraju importowego musi uiścić kupujący.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Dostarczane towary są w posiadaniu FGP Sp. z o.o., o ile nie są w pełni opłacone.

GWARANCJA

FGP Sp. z o.o. zapewnia, że produkty są wolne od wad w momencie ich przekazania. Oznacza to, że produkty nadają się do wykorzystania według zawartej umowy oraz do zwykłych zastosowań. Po dostawie klient musi sprawdzić towar pod kątem kompletności i wszelkich wad (w dniu otrzymania przesyłki). W przypadku odstępstwa musi natychmiast wysłać zawiadomienie o wadzie. W przypadku wad ukrytych należy niezwłocznie powiadomić FGP Sp. z o.o. w okresie gwarancji. W przypadku wady towaru klient ma prawo żądać usunięcia wad lub dostarczenia towaru bez wad. FGP Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji zamówienia klientowi, jeśli jest ono niemożliwe z powodu nieproporcjonalnych kosztów. Jeżeli usunięcie wad nie powiedzie się przy drugiej próbie klient ma prawo zażądać dostarczenia towaru bez wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia do umowy. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, jeżeli wada jest niewielka i nieistotna. Roszczenie odszkodowawcze z powodu wad jest wykluczone, chyba, że FGP Sp. z o.o. ukrył usterkę złośliwie lub przyjął gwarancję towaru. Gwarancja nie dotyczy szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub przeciążeniem towaru. Do rozpatrywania Gwarancji jest konieczna kopię faktury lub paragonu.  Bez wyjątku ! FAKTURA LUB PARAGON konieczny !)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszelkie zamówienia są wysyłane w trybie standardowym, podawany czas ich realizacji jest jedynie czasem sugerowanym/przybliżonym.

FGP Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za straty poniesione przez kupującego z powodu opóźnień w dostawie.

Logotypy i nazwy marek (Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności)

Produkty sprzedawane przez FGP-STUFF nie są powiązane z Tesla -LAMBORGHINI - Dodge, Porsche ani Ferrari. Chyba że są wyraźnie opisane jako oryginalne produkty OEM. Nazwy, symbole lub opisy są używane tylko w celach identyfikacyjnych. Prawowitym właścicielem jest Tesla , Lamborghini, Ferrari, DODGE lub Porsche.

PRAWO

Polskie prawo jest stosowane do wszelkich relacji prawnych pomiędzy FGP Sp. z o.o. a klientem jako warunki handlowe. Korzystanie z porozumienia ONZ w sprawie umów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.04.1988 roku jest wykluczone. Warunki te nie obejmują prawa kraju klienta.

PRAWA AUTORSKIE

Zabrania się wykorzystywania materiału FGP Sp. z o.o. (zdjęć i filmów) bez wiedzy i zgody FGP Sp. z o.o. Zgoda taka musi być udzielona na piśmie i może dotyczyć tylko i wyłącznie zdjęć. Zabrania się używania materiałów tekstowych.

Każde naruszenie wiąże się z roszczeniem o odszkodowanie ze strony FGP Sp. z o.o.

Kopiowanie jakichkolwiek produktów FGP Sp. z o.o. jest zabronione.

Wykroczenia te zostaną prawnie dochodzone, a roszczenia o odszkodowanie wynoszą 50.000,00 euro.

Nazwa FGP Sp. z o.o. nie może być używana bez pozwolenia.

ZWROTY

Polityka zwrotów

Klient krajowy jak i z EU (dostawa towaru na polski lub adres EU) ma prawo zwrócenia towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania, o ile zamówienie nie było wyprodukowane na jego zyczenie. W tym przypadku nie obowiązuje możliwość zwrotu.

Zwroty są rozpatrywane w ciągu 14 dni . Płatności zwrotne są wykonywane w ciagu 14 dni od dnia otrzymania zwrotnej paczki.

Adres do zwrotu:

FGP Sp z.o.o

Miętno 17

72-200 Nowogard

Polska

Klient zagraniczny (spoza UE) nie ma prawa do zwrotu produktu zamówionego .

Każde zamówienie wyprodukowane specjalnie dla klienta (ważne dla wszystkich produktów niedostępnych w magazynie) nie ma prawa do zwrotu.

Aby ubiegać się o zwrot lub gwarancję oczekuje się od klienta e-maila na adres info@fgp-stuff.eu zawierającego opis sytuacji lub usterki ze zdjęciami oraz kopię faktury lub paragonu.  Bez wyjątku ( FAKTURA LUB PARAGON konieczny !)

W przypadku zamówienia specjalnego, indywidualnego na życzenie klienta nie ma możliwości bezpłatnej rezygnacji zamówienia. Za rezygnację z takiego zamówienia zanim został wysłany lub odebrany będzie stosowana kara umowna w wysokości 50% wartości zamówienia.

Produktom, których dotyczy zwrot musi towarzyszyć numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA).

Dlatego upewnij się przed złożeniem zamówienia, że wiesz wszystko i JESTEŚ PEWNY swojego zamówienia.

Zwroty bez numeru RMA nie będą akceptowane. Aby uzyskać RMA prosimy o kontakt poprzez adres e-mail.

Przedmiot zwracany nie może być uszkodzony (zainstalowany, źle obchodzony, niewłaściwie używany, nadużywany, zmieniany lub uszkodzony) wówczas będzie on podlegał opłacie w wysokości 25%-100%  w zależności od wielkości uszkodzenia.

Zwracane produkty muszą zostać zwrócone do FGP Sp. z o.o. w oryginalnym i nienaruszonym stanie. W przypadku brakujących elementów lub poważnie uszkodzonych przedmiotów nie następuje zwrot jakichkolwiek kosztów. W żadnym wypadku nie następuje zwrot kosztów wysyłki i przeładunku. Kupujący opłaca wszelkie koszty wysyłki, przeładunku i ubezpieczenia zwrotu.

Jeżeli chcesz zwrócić przedmiot, możesz to zrobić w sugerowanym terminie. Oferty przecenione (obniżone) nie podlegają zwrotowi.

Należy pamiętać, że oprócz kosztów wysyłki nie zwracamy również cła i podatków importowych, jeśli występują.

Możliwy jest zwrot przedmiotu w dokładnie takim samym kształcie i stanie, w jakim został dostarczony.

Produkty wykonane przez nas z włókna węglowego lub włókna szklanego podlegają 12-miesięcznej gwarancję. Wszelkie problemy lub usterki muszą zostać nam zgłoszone i dostarczone do nas w celu naprawy lub potwierdzenia usterki fabrycznej w celu wymiany.

FGP Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów takiej wysyłki i nie zgadza się pokrywać kosztów napraw w innych placówkach sprzedaży międzynarodowej.

Części z włókna węglowego i szklanego stosuję się do naprawy lub wymiany (nie w znaczeniu tuning).

Używane części nie są nowymi częściami. Nowe części są opisane jako nowe.

Oferowane części są dostarczane do klienta zgodnie z opisem. Jeśli do zamówienia dołączone są przedmioty dodatkowe / bezpłatne nie podlegają one gwarancji i nie mogą być powodem zwrotu lub reklamacji wad.

Zużyte części mechaniczne są opatrzone znakami lub naklejkami, jeśli którekolwiek z nich zostaną zmienione lub wymienione, nie przyjmujemy zwrotów.

Jeśli przesyłka dotrze uszkodzona lub otwarta, nie przyjmuj jej, spisz z kierowcą dostarczającym przesyłkę oficjalny dokument z informacją o uszkodzeniu. Jeżeli informacja nie zostanie podpisana przy dostawie, a klient odbierze towar, nie możemy zagwarantować zwrotu lub wymiany. Jeżeli towar dotrze zepsuty, a kierowca otrzyma taką informację w momencie dostawy, wyślemy część zamienną na własny koszt lub w razie potrzeby sfinansujemy zwrot. W innym przypadku zwrot lub wymiana będzie zależna od decyzji ubezpieczyciela - wówczas oczekujemy na decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli ubezpieczenie zdecyduje się nie wypłacić odszkodowania, my rownież nie zwrócimy pieniądze.

Najbezpieczniejszym sposobem jest sprawdzenie paczki przy dostawie.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH

+Czy pasuje do mojego pojazdu?

-Kupujący musi upewnić się, że produkt pasuje do modelu jego samochodu.

-Skontaktuj się z nami, jeśli nie masz pewności.

Kiedy otrzymam swój produkt?

-Średni czas realizacji większości zamówień wynosi od 2 do 4 tygodni, ale maksymalnie 8 tygodni

-Przewoźnicy frachtowi dostarczają towary tylko w określonym, zaplanowanym czasie

-W rzadkich przypadkach może być konieczne poczekanie pełnych 40 dni, jak podano w naszej ofercie

-Nie wszystkie produkty są w magazynie, przed zakupem prosimy o zapytanie o czas dostawy.

+Wymagany jest działający numer telefonu

Firmy transportowe mogą WYMAGAĆ numer telefonu do odbiorcy, by zaplanować dostawę.

Jeżeli firma transportowa nie może skontaktować się z klientem pod podanym numerem telefonu, możesz nie otrzymać paczki.

Niedostarczone przesyłki mogą zostać zwrócone na koszt kupującego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepoprawnego adresu lub numeru telefonu przez kupującego.

Kupujący jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty celne , podatkowe poza UE jak i agencji celnej .

Ubezpieczenie towarów (duże przedmioty)

-Przesyłki podpisane „USZKODZONE”, jeśli przesyłka jest uszkodzona.

-Jeśli nie skontrolujesz dostarczonego przedmiotu i nie oznaczysz jako „USZKODZONY” na potwierdzeniu dostawy, zgodnie z instrukcją, nie można złożyć reklamacji. Brak takiego oznaczenia oznacza brak prawa do roszczenia ubezpieczeniowego.

-Roszczenia nie będą przyjmowane za szkody powstałe lub zauważone po opuszczeniu miejsca przez kierowcę dostarczającego przesyłkę.

Ubezpieczenie towarów (małe przedmioty)

-Uszkodzenia małych paczek (FedEx, UPS) należy zgłaszać za pośrednictwem emaila w ciągu 24 godzin

OPIS MATERIAŁU I SPOSÓB POSTĘPOWANIE Z TOWAREM:

Handlujemy zarówno nowymi, jak i używanymi oryginalnymi częściami,  a także produkujemy części FRP (włókno szklane), z włókna węglowego lub ABS.

Części z FRP (włókna szklanego), z włókna węglowego oraz z ABS są wykonywane z wyższym standardem niż większość masowo produkowanych części. Otwory nie zawsze będą wywiercone, więc nadal należy dopasować części, przygotować i wykończyć. Ze względu na charakter włókna szklanego mogą występować pęknięcia lub niedoskonałości powierzchni, które wymagają wypełnienia i / lub wyrównania. Należy to wykonać w fazie przygotowawczej instalacji w profesjonalnym warsztacie blacharsko - lakierniczym.

Śruby, wkręty i dwustronna taśma nie są dołączone do dostarczanych produktów.

Wszystkie części FRP mogą wymagać modyfikacji, szlifowania, wiercenia, wypełnienia w celu zapewnienia odpowiedniego dopasowania, ale ogólnie mówiąc - mniej niż u konkurencji. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek modyfikacji dopasuj część na sucho. Powstałe pęknięcia w żelkocie lub włóknie szklanym można łatwo naprawić w procesie przygotowania. Wykończenie podkładu musi być przeszlifowane, a przed malowaniem wymagane będą inne prace przygotowawcze.

Części z włókna szklanego są wykonywane ręcznie, nie maszynowo i dlatego nie są idealne. Podczas instalowania masek z włókna szklanego lub węglowego zalecamy użycie zamków dostosowanych do tego materiału. Ze względu na ręcznie układany charakter włókna szklanego produkty nie są bezpośrednio przykręcane. Włókno szklane wymaga przygotowania, szlifowania, wypełniania luk, cięcia lub innych rodzajów prac.Te modyfikacje  mogą również obejmować usunięcie lub wycięcie pręta zbrojeniowego.

Do instalacji części wymagany jest profesjonalny warsztat blacharski z rozległą znajomością niestandardowego włókna szklanego

WYKOŃCZENIE PODKŁADU.

Układanie ręczne, które stosujemy, jest procesem produkcyjnym stosowanym w większości naszych części. Nie dajemy żadnej gwarancji montażu na pojazdach, które brały udział w wypadkach i / lub mają uszkodzenia lub modyfikacje

Nasze części samochodowe MUSZĄ być instalowane przez doświadczony warsztat blacharski w sposób profesjonalny.

Masz problem? Skontaktuj się z nami jak najszybciej, abyśmy mogli Ci pomóc. Postaramy się rozwiązać wszelkie problemy.

Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

RÓŻNE

Składając zamówienie potwierdzasz, że warunki zakupu są przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane.

Złożone zamówienie oznacza akceptację niniejszych warunków.

Kupuj tylko jeśli akceptujesz nasze warunki.

bottom of page